Over ons

HUMAN+ is opgericht om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en diagnostica effectiever te maken en te versnellen.

Impact

Veelbelovende uitkomsten van medische onderzoek met potentiële impact voor patiënten blijven door het ontbreken van de juiste expertise over productontwikkeling en/of financiering, vaak op de plank liggen. Dit laatste omdat de overgangsfase van onderzoek naar productontwikkeling niet of alleen deels publiek gefinancierd kan worden en het veelal te vroeg is voor private, commerciële investeerders om in te stappen.

HUMAN+ is opgericht om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en diagnostica effectiever te maken en te versnellen. HUMAN+ organiseert structurele beschikbaarheid van internationale experts en samenwerking tussen publieke- en private financiers om tot effectieve selectie van projecten te komen met een hoge kans van slagen.

Waarom Human+?

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen stagneert. Aan nieuwe ontdekkingen geen gebrek, maar de vertaling van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar producten voor de patiënt stagneert. Belangrijkste oorzaken:

  • Wetenschappelijk onderzoek focust op nieuwe vindingen, nieuwe technologieën met als doel publicatie. Daarentegen, ligt bij de ontwikkeling van een nieuw medicijn de focus op de patiënt, het product en de haalbaarheid het product op de markt te brengen.
  • Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal betaald door publieke fondsen, productontwikkeling door bedrijven en andere private investeerders. In de praktijk stappen private investeerders steeds later in de keten in, zie schema 1, waardoor de kloof tussen publieke en private financiering toeneemt.

Het gat tussen de verschillende financieringen

Partijen

HUMAN+ is gestart door de oprichter van Privium Fund Management, een initiator van vernieuwende investment management fondsen, in samenwerking met ZonMw, Reumafonds,  de Samenwerkende Gezondheidsfonden (SGF), INKEF Capital en een tweetal family offices. Deze ‘Founding Members’ stellen naast een beperkte financiële bijdrage in de kosten ook hun kennis en inzichten ter beschikking.

  • Naast het management van het fonds staat een deskundige Raad van Experts. Deze groep bestaat uit:
  • Een vertegenwoordiger van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen
  • Een vertegenwoordiger van ZonMw
  • INKEF Capital
  • Een vertegenwoordiger met expertise op het gebied van de farmaceutische industrie
  • Inbreng vanuit de Academische wereld

De Raad van Experts wordt voorgezeten door de portfolio manager van het fonds. De afgevaardigden zijn experts op het gebied van medische patenten, de gezondheidsfondsen, overheid, farmaceutische industrie, academische wereld en investeringsbeheer.

Indien nodig kan voor verder inzicht extra expertise worden ingeroepen.

Neem contact op