Waarom Human+?
De ontwikkeling van nieuwe medicijnen stagneert. Aan nieuwe ontdekkingen geen gebrek, maar de vertaling van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar producten voor de patiënt stagneert. Belangrijkste oorzaken:

Wetenschappelijk onderzoek focust op nieuwe vindingen, nieuwe technologieën met als doel publicatie. Daarentegen, ligt bij de ontwikkeling van een nieuw medicijn de focus op de patiënt, het product en de haalbaarheid het product op de markt te brengen.
Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal betaald door publieke fondsen, productontwikkeling door bedrijven en andere private investeerders. In de praktijk stappen private investeerders steeds later in de keten in, zie schema 1, waardoor de kloof tussen publieke en private financiering toeneemt.