Fase 1
De door de gezondheidsfondsen ingediende projecten worden eerst getoetst aan de doelstelling en de vormvereisten van HUMAN+. Als hieraan is voldaan, kunnen de projecten voor verdere beoordeling worden geaccepteerd. De criteria zijn:
De aanvraag wordt ingebracht door een initiatiefnemer van Human+ of door één van de Nederlandse gezondheidsfondsen.
De aanvraag bevat de bereidstelling van de inbrenger om 1/3 van de kosten te dragen.
Bij aanvraag zit een concept bedrijfsplan volgens het HUMAN+ vastgesteld model- bedrijfsplan.
Er is een bijlage met een uitvoerige beschrijving van alle academische resultaten toegevoegd.